Kan man lägga ny takpapp på den gamla?

När det är dags för ett takbyte eller att renovera taket i stockholm är det inte ovanligt att husägare funderar på om det är möjligt att helt enkelt lägga den nya takpappen ovanpå den gamla. Tanken bakom detta tillvägagångssätt är att spara tid och pengar genom att undvika att ta bort den befintliga takpappen. Men är det verkligen en bra idé att lägga ny takpapp ovanpå den gamla? I den här artikeln kommer vi att utforska för- och nackdelar med detta tillvägagångssätt.

Fördelar med att lägga ny takpapp ovanpå den gamla

Tidsbesparing: Att ta bort den gamla takpappen kan vara en tidskrävande process, och genom att undvika detta steg kan du spara tid på renoveringsprojektet.

Kostnadsbesparing: Att inte behöva ta bort den gamla takpappen kan minska arbetskrafts- och avfallskostnaderna, vilket i sin tur kan göra projektet mer ekonomiskt överkomligt.

Extra lager av isolering: Att ha två lager takpapp kan också erbjuda extra isolering och värmebarriär, vilket kan vara fördelaktigt i vissa klimatförhållanden.

Nackdelar med att lägga ny takpapp ovanpå den gamla

Vikt: Att lägga till ett extra lager takpapp ökar vikten på takstrukturen. Detta kan vara särskilt problematiskt om den befintliga takstrukturen inte är konstruerad för den extra vikten.

Osynliga problem: Genom att täcka över den gamla takpappen kan du dölja eventuella underliggande skador eller problem, som mögel, röta eller fuktintrång. Detta kan leda till större problem i framtiden.

Förkortad livslängd: Att lägga ny takpapp ovanpå den gamla kan minska den nya takpappens livslängd. Den gamla takpappen kan hålla på värmen och orsaka överhettning, vilket kan påverka den nya takpappens prestanda och hållbarhet.

Ojämn yta: Om den gamla takpappen är bucklig, skadad eller ojämn kan detta skapa problem när den nya takpappen installeras. Det kan leda till att den nya takpappen inte ligger jämnt eller att skadade områden inte åtgärdas korrekt.

Byggkod och garantier: Att lägga ny takpapp ovanpå den gamla kan vara i strid med byggkoder i vissa områden. Dessutom kan det påverka eventuella garantier från takmaterialtillverkaren. read more